Postaráme se o Vaši nemovitost     +420 233 312 017

Ceník

Ceny za služby správy nemovitostí závisí na individuálních potřebách dané budovy a rozsahu využívaných služeb. Majitel nemovitosti, bytové družstvo nebo společenství vlastníků může využívat buď komplexní portfolio správy majetku, nebo na základě dohody pouze část služeb podle svého uvážení a potřeb.

Standardní správa nemovitostí Praha – orientační ceny

Za provádění správy budovy navrhujeme cenu 140 Kč až 240 Kč za každou jednotku měsíčně u domů, které nejsou centrálně vytápěné, a 140 Kč až 260 Kč u domů vytápěných (dle počtu jednotek). Výše jednotkové ceny je odvislá od počtu jednotek v domě.

Pokud správa nemovitostí zahrnuje vlastní kotelnu (nikoliv jen výměník), pak navíc za provoz kotelny 1,20 Kč až 2,20 Kč za m2 podlahové plochy měsíčně. Cena bude upravena individuálně podle velikosti kotelny a vytápěné plochy.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zákonná výše DPH je 21%.

Uváděné ceny jsou orientační a budou upraveny na základě jednání, zjištěných skutečností, množství a velikosti domů vlastníka či společenství vlastníků.


Sloupec s textem.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc...